Od połowy ubiegłego stulecia wielu wybitnych intelektualistów zastanawia się nad problematyką zagrożenia literatury i zaniku czytelnictwa w związku z coraz bardziej ekspansywnym działaniem i rozpowszechnianiem się masowej kultury obrazkowej, audiowizualnej.

Literatura, dotychczas gloryfikowana, wynoszona na piedestał, nie stanowi już podstawowego, pierwszego kręgu wtajemniczenia kulturowego, pewnego rodzaju sacrum, ale dalszy etap edukacji, sytuujący się za przekazem telewizyjnym i internetowym. Ma to związek, między innymi, ze zmianą w mentalności człowieka, który poprzez szybki rozwój techniki zmienił swój sposób postrzegania rzeczywistości, świata. Obce stały się dla niego wartości i idee opisywane w dziełach literackich, zwłaszcza tych pochodzących z ubiegłych stuleci. Aby je zrozumieć, należałoby je wpierw poznać. I tu pojawia się największa trudność.

Szkoła i nauczyciele wprowadzający w świat kultury, literackości, pielęgnujący tradycyjne wzorce, nie są obecnie w stanie sprostać wymaganiom odbiorczym młodych ludzi, wychowanych w zupełnie innych czasach, a tym samym – mających inne potrzeby percepcyjne. Rodzi się zatem pytanie: jak przygotować młodych ludzi do życia w nowych realiach ery multimedialnej? Jak skupić przeszłość i przyszłość w teraźniejszości?

Aniela Książek-Szczepanikowa w swojej najnowszej książce pt. Miejsce literatury w kulturze multimediów. Rozważania wybiegające w przyszłość… próbuje zgłębić problematykę dotyczącą współczesności. Wychodząc od tradycyjnych wzorców ery Gutenberga, nakreśla interesujący obraz przemian kulturowych i technologicznych zachodzących na przełomie kilku ostatnich dziesięcioleci, a wpływających na obecny odbiór kultury audiowizualnej, ikonograficznej. Autorka uświadamia tym samym dziejową ciągłość przekształceń, wszechobecną mnogość przekazów i przekaźników, ale przede wszystkim skupia się na indywidualnych potrzebach odbiorczych ludzi żyjących i funkcjonujących w czasach nadmiaru, zmuszonych do ciągłych wyborów między ilością a jakością.

Czy można zatem pogodzić tradycję i nowoczesność? Jak świadomie czerpać z bogactwa wieków, a jednocześnie funkcjonować w świecie ceniącym inne, zupełnie odmienne wartości? W jaki sposób metodyka nauczania może pomóc uczniom przygotować się do życia w „innej galaktyce”, kształtując indywidualne potrzeby odbiorcze i rozwijając wyobraźnię twórczą? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w nowej książce Anieli Książek-Szczepanikowej.

Premiera już wkrótce na stronie księgarni Primum Verbum. Serdecznie polecamy!

Kategorie: Literatura

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *