Edytorstwo

Myślniki i inne edytorskie kreseczki

Bardzo częstym błędem edytorskim jest niewłaściwe użycie łącznika bądź półpauzy. Nierzadko można zobaczyć spacje wokół łącznika (np. w nazwiskach dwuczłonowych) lub myślniki oznaczone krótką kreską. Zasadniczo używamy w edytorstwie kresek o trzech długościach: Typ I: Pauza (myślnik) — oznacza zawieszenie Czytaj więcej…

Z primumverbum, przed
Język

Chyba że… spójniki zespolone

“Że”… każdy wie, że przed “że” przecinki się stawia… Z doświadczeń korektorskich wynika, że przez wielu jest to uważane za zasadę bezwyjątkową. Są jednak sytuacje, w których przecinek przed “że” jest niepotrzebny, a jego użycie niewłaściwe. Najczęściej z błędnym użyciem Czytaj więcej…

Z primumverbum, przed