Literatura

Sensy zagubione w drodze… – recenzja tomu poezji Damiana Skawińskiego pt. “Spacer”

Tom poezji Damiana Skawińskiego pt. Spacer wydany przez Primum Verbum to zbiór sześćdziesięciu wierszy inspirowanych sztuką: malarstwem oraz literaturą, i egzystencją jednostki uwikłanej w różne relacje i podporządkowanej rozmaitym normom społecznym. Autor, nawiązując do twórczości znanych i uznanych artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, zarówno polskich (np. Julian Tuwim, Jan Kasprowicz, Czytaj więcej…

Z Sylwia Mosińska, przed
Literatura

Miejsce literatury i sztuki w kulturze multimediów – wywiad z Anielą Książek-Szczepanikową

Multimedialność, w której żyjemy, mimo zaawansowania technologicznego i nieustannego postępu naukowego wciąż nie została wystarczająco zgłębiona. Nadmiar informacji, ciągłe zmiany i przeobrażenia w świecie stają się dominantą współczesności, natomiast człowiek wychowany tradycyjnie czuje się przytłoczony tą obfitością bodźców, a to rodzi bunt – jednostka zmaga się z samym sobą, poszukując Czytaj więcej…

Literatura

Zapowiedź książki “Miejsce literatury w kulturze multimediów. Rozważania wybiegające w przyszłość…”

Od połowy ubiegłego stulecia wielu wybitnych intelektualistów zastanawia się nad problematyką zagrożenia literatury i zaniku czytelnictwa w związku z coraz bardziej ekspansywnym działaniem i rozpowszechnianiem się masowej kultury obrazkowej, audiowizualnej. Literatura, dotychczas gloryfikowana, wynoszona na piedestał, nie stanowi już podstawowego, pierwszego kręgu wtajemniczenia kulturowego, pewnego rodzaju sacrum, ale dalszy etap Czytaj więcej…

Literatura

Recenzja książki Anieli Książek-Szczepanikowej pt. “Dzieje polskiej rodziny od roku 1863 do 1944”

Nowa publikacja profesor Anieli Książek-Szczepanikowej pt. Dzieje polskiej rodziny od roku 1863 do 1944, wydana przez wydawnictwo Primum Verbum, zawiera wspomnienia uczniów, młodych pamiętnikarzy w wieku „dojrzałego dzieciństwa” i dorastania, którym przyszło żyć w latach największych zawirowań dwudziestego wieku. Ich zapiski utrwalone na kartach zeszytów czy pojedynczych stronach pamiętników unaoczniają postawy Czytaj więcej…