Komunikacja

Zamienianie negatywów w pozytywy

“Jeśli trafisz na sęk, zrób z niego sękacz!” Jedną z najcenniejszych kompetencji komunikacyjnych jest umiejętność zamienia negatywów w pozytywy (1), przekuwania porażek w zwycięstwa, a ataków w perfekcyjne kontrataki. Gdy w ramach mojej pracy w Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego badałam komunikacyjne aspekty marketingu politycznego, zauważyłam, że niektóre Czytaj więcej…

Z Anna Obrębska, przed