Komunikacja

Zamienianie negatywów w pozytywy

“Jeśli trafisz na sęk, zrób z niego sękacz!” Jedną z najcenniejszych kompetencji komunikacyjnych jest umiejętność zamienia negatywów w pozytywy (1), przekuwania porażek w zwycięstwa, a ataków w perfekcyjne kontrataki. Gdy w ramach mojej pracy w Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego badałam komunikacyjne aspekty marketingu politycznego, zauważyłam, że niektóre Czytaj więcej…

Język

Liczebniki porządkowe

Do liczebników zapisywanych cyframi arabskimi nie dodaje się końcówek fleksyjnych (zapisywanych po łączniku). Błędne są zatem formy, np. 3-ego maja, 1-ego kwietnia. W sytuacji, gdy z kontekstu wypowiedzi jasno wynika, iż liczba występuje w formie liczebnika porządkowego, nie należy stawiać kropki, m.in. przy powoływaniu się na numery rozdziałów w książce, Czytaj więcej…