Komunikacja

Zamienianie negatywów w pozytywy

“Jeśli trafisz na sęk, zrób z niego sękacz!” Jedną z najcenniejszych kompetencji komunikacyjnych jest umiejętność zamienia negatywów w pozytywy (1), przekuwania porażek w zwycięstwa, a ataków w perfekcyjne kontrataki. Gdy w ramach mojej pracy w Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji Uniwersytetu Łódzkiego badałam komunikacyjne aspekty marketingu politycznego, zauważyłam, że niektóre Czytaj więcej…

Z Anna Obrębska, przed
Język

Liczebniki porządkowe

Do liczebników zapisywanych cyframi arabskimi nie dodaje się końcówek fleksyjnych (zapisywanych po łączniku). Błędne są zatem formy, np. 3-ego maja, 1-ego kwietnia. W sytuacji, gdy z kontekstu wypowiedzi jasno wynika, iż liczba występuje w formie liczebnika porządkowego, nie należy stawiać kropki, m.in. przy powoływaniu się na numery rozdziałów w książce, Czytaj więcej…

Z Sylwia Mosińska, przed