O Primum Verbum
O Primum Verbum
Firma Primum Verbum powstała w 2009 roku. Od tego czasu zdążyła zdobyć duże doświadczenie i pokaźny dorobek własnych publikacji. PV specjalizuje się w publikowaniu książek i czasopism naukowych. Zajmujemy się także kreowaniem materiałów na potrzeby kampanii reklamowych i działań PR-owych, a także tworzeniem stron internetowych i systemów identyfikacji wizualnej. Szczególnie wymagające prace naukowe uczyniły nas specjalistami w dziedzinie składu i korekty tekstów trudnych. Zespół Primum Verbum wyróżnia się bardzo dobrymi kompetencjami w zakresie komunikacji językowej i wizualnej. Cenimy dobry design, poprawność językową i edytorską staranność.
Harry Potter i zagrożenia duchowe
80%
Język polski i kultura polska w Chinach
80%
Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony
90%
Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii
100%
Rozważania metajęzykoznawcze
100%

Blog

Rodzaje cudzysłowów
Czerwiec 27, 2017
Cudzysłów to znak interpunkcyjny o charakterze wyodrębniającym, składający się z dwóch elementów: otwierającego i zamykającego. Służy przede wszystkim do zaznaczania cudzych wypowiedzi w tek
Skróty i skrótowce. Cz. 2: SKRÓTOWCE
Luty 22, 2017
Skrótowiec (inaczej akronim) to wyraz powstały poprzez odcięcie pewnych składników z wyrażenia złożonego z dwóch lub więcej słów, oznaczającego nazwę organizacji, instytucji, przedsiębiorstw
Techniki druku (technika druku cyfrowego, technika druku offsetowego)
Luty 18, 2017
W przypadku nakładów na większą skalę wyróżnia się obecnie dwie główne techniki druku: cyfrową i offsetową. Wybór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od  wielkości nakładu i charakte
Skróty i skrótowce. Cz. 1: SKRÓTY
Luty 15, 2017
Skróty występowały w najstarszych zabytkach piśmiennictwa. W inskrypcjach nagrobnych i na starożytnych tabliczkach kamiennych spotyka się na przykład jednoliterowe symbole wyrazów, wśród któ
Co zapisywać kursywą? – zastosowanie pisma pochyłego
Luty 12, 2017
Kursywa (italik, italika) to pochyła odmiana pisma prostego, zwanego antykwą, stosowana do podkreślenia, uwypuklenia pewnych elementów w tekście. Odpowiednio zastosowana – zwiększa czytelnoś
Pisownia partykuły nie z imiesłowami przymiotnikowymi
Luty 9, 2017
Imiesłów to forma czasownika, która bardzo często sprawia użytkownikom języka wiele trudności. Przykładem może być pisownia nie z imiesłowem przymiotnikowym, do dziś budząca wiele wątpliwośc