Literatura

Sensy zagubione w drodze… – recenzja tomu poezji Damiana Skawińskiego pt. “Spacer”

Tom poezji Damiana Skawińskiego pt. Spacer wydany przez Primum Verbum to zbiór sześćdziesięciu wierszy inspirowanych sztuką: malarstwem oraz literaturą, i egzystencją jednostki uwikłanej w różne relacje i podporządkowanej rozmaitym normom społecznym. Autor, nawiązując do twórczości znanych i uznanych artystów reprezentujących Czytaj więcej…

Z Sylwia Mosińska, przed
Literatura

Miejsce literatury i sztuki w kulturze multimediów – wywiad z Anielą Książek-Szczepanikową

Multimedialność, w której żyjemy, mimo zaawansowania technologicznego i nieustannego postępu naukowego wciąż nie została wystarczająco zgłębiona. Nadmiar informacji, ciągłe zmiany i przeobrażenia w świecie stają się dominantą współczesności, natomiast człowiek wychowany tradycyjnie czuje się przytłoczony tą obfitością bodźców, a to Czytaj więcej…

Literatura

Zapowiedź książki “Miejsce literatury w kulturze multimediów. Rozważania wybiegające w przyszłość…”

Od połowy ubiegłego stulecia wielu wybitnych intelektualistów zastanawia się nad problematyką zagrożenia literatury i zaniku czytelnictwa w związku z coraz bardziej ekspansywnym działaniem i rozpowszechnianiem się masowej kultury obrazkowej, audiowizualnej. Literatura, dotychczas gloryfikowana, wynoszona na piedestał, nie stanowi już podstawowego, Czytaj więcej…

Literatura

Recenzja książki Anieli Książek-Szczepanikowej pt. “Dzieje polskiej rodziny od roku 1863 do 1944”

Nowa publikacja profesor Anieli Książek-Szczepanikowej pt. Dzieje polskiej rodziny od roku 1863 do 1944, wydana przez wydawnictwo Primum Verbum, zawiera wspomnienia uczniów, młodych pamiętnikarzy w wieku „dojrzałego dzieciństwa” i dorastania, którym przyszło żyć w latach największych zawirowań dwudziestego wieku. Ich zapiski Czytaj więcej…

Język

Liczebniki porządkowe

Do liczebników zapisywanych cyframi arabskimi nie dodaje się końcówek fleksyjnych (zapisywanych po łączniku). Błędne są zatem formy, np. 3-ego maja, 1-ego kwietnia. W sytuacji, gdy z kontekstu wypowiedzi jasno wynika, iż liczba występuje w formie liczebnika porządkowego, nie należy stawiać Czytaj więcej…

Z Sylwia Mosińska, przed
Edytorstwo

Jak zapisywać daty?

Data to jeden z najczęściej stosowanych elementów wypowiedzi językowej. Jest wykorzystywana zarówno w dokumentach oficjalnych: pismach urzędowych, prawnych, służbowych, drukach akcydensowych, np. w zaproszeniach, broszurach, ulotkach, jak i tekstach nieformalnych, prywatnych: listach, notatkach, mailach. Służy uporządkowaniu informacji i zachowaniu chronologii. Czytaj więcej…

Z primumverbum, przed